โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 673 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,014 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 369 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 7,711 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,163 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 2,653 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 757 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 429 hits)