โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 848 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,232 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 41,034 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,496 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,313 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 913 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 541 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 449 hits)