โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 892 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,308 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 41,657 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,656 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,549 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 959 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 586 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 479 hits)