โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 937 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,360 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 41,909 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,736 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,794 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 977 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 616 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 493 hits)