โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 1,017 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,528 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 42,445 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,826 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 4,041 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 1,044 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 648 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 519 hits)