โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 952 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,407 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 42,006 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,768 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,850 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 995 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 627 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 499 hits)