โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 809 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,171 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 40,560 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,422 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,139 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 873 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 520 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 427 hits)