โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 867 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,269 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 41,247 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,545 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,368 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 930 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 562 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 468 hits)