โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 1,021 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,533 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 42,509 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,836 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 4,088 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 1,046 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 650 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 521 hits)