โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 943 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,390 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 41,944 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,749 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 3,812 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 987 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 624 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 495 hits)