โครงงาน การทำผ้ามัดย้อม (1.9 MiB, 680 hits)

  โครงงาน การทำเก้าอี้จากขวดพลาสติก (871.8 KiB, 1,016 hits)

  โครงงาน การทำนามบัตร (2.0 MiB, 375 hits)

  โครงงาน การทำหมวกรีไซเคิลจากกล่องนม (772.2 KiB, 7,719 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกปลา (663.7 KiB, 1,173 hits)

  โครงงาน โมเดลกระดูกกบ (692.8 KiB, 2,671 hits)

  โครงงาน กล่องสารพัดประโยชน์จากแผ่นเฟรม (1.4 MiB, 760 hits)

  โครงงาน งานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก (2.4 MiB, 429 hits)