เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภายในงานมีกิจกรรม งานวิชาการ ที่ให้ครูผู้สอนและนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น โครงงาน สื่อการสอน ผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ได้มีการจัดอาหารคาว หวาน รวมทั้งผลไม้สดมากมาย ที่แสนอร่อยไว้ให้ผู้ร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ทางโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็นครับผม

ความเห็น